O NAS

Zespół Regionalny „Zbyrcok” działa w ramach Stowarzyszenia „Nowy Juszczyn”. Zespół powstał w 2008 roku z inicjatywy mieszkańców Juszczyna, w szczególności Romana Guzika i Jerzego Jabconia. Od tego czasu kierownikiem zespołu jest Roman Guzik. Celem działalności zespołu jest promowanie i szerzenie szeroko rozumianej kultury i tradycji ludowej regionu Podbabiogórza, a w szczególności folkloru Górali Babiogórskich, na których terytorium leży  rodzinna wieś zespołu. Jego nazwa związana jest ściśle z przeszłością wsi, która jeszcze wiek temu słynęła w okolicy z żywych tradycji pasterskich o wołoskim rodowodzie. „Zbyrcok” to po prostu metalowy dzwonek zawieszany na szyi bydła i owiec.

 Początki działalności były bardzo trudne. Zespół oprócz ogromnych chęci i zapału nie posiadał niczego. Naukę gry rozpoczął na instrumentach wypożyczonych ze starostwa. Chętnych do nauki było tak wielu, że aby każdy mógł poćwiczyć miedzy lekcjami wszystko musiało się odbywać według ściśle określonego harmonogramu. Stroje zespół zakupił pozyskując środki pieniężne od sponsorów oraz dzięki pomocy Gminy Maków Podhalański. W chwili obecnej zespół posiada własne instrumenty a stroje są kompletne. Na dzień dzisiejszy zespół liczy 30 osób. Są to głównie mieszkańcy Juszczyna – oprócz kapeli, której członkowie są uczniami Juszczyńskiego gimnazjum im. Jana Pawła II oraz szkół średnich naszego powiatu, pozostali członkowie zespołu pracują zawodowo. Po pracy z potrzeby serca, szacunku  do tradycji jak i z czystej przyjemności spotykają się na próbach co najmniej raz w tygodniu. Spotkania i próby członków zespołu prowadzone są przez doświadczonych instruktorów tańca, gry na instrumentach oraz etnografa. Uczestnicy uczą się tańca i pieśni regionalnych Górali Babiogórskich, gry na ludowych instrumentach: skrzypcach, basach góralskich i heligonkach. W ciągu czterech lat działalności „Zbyrcok” zdobył złotą, srebrną i brązową spinkę na  Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej, złotą oraz srebrną rozetę podczas „Sabałowych Bajaniach”, I oraz II miejsca na „Druzbacce” w Podegrodziu, I oraz II miejsca na „Godach Żywieckich”, trzy lata z rzędu I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych, dwa razy nagrodę instruktorów podczas Festiwalu Górali Polskich w Żywcu. W roku 2012 Zespół zdobył wyróżnienie na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu oraz nominację na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Jest to największe jak do tej pory osiągnięcie zespołu, tym bardziej znaczące, że jest pierwszym zespołem reprezentującym kulturę Babiogórzan, który wystąpił na tym Festiwalu. Zespół na MFFZG został dostrzeżony i wyróżniony przez jurorów parzenicą góralską za bardzo dobrą prezentację obrzędowości pasterskiej i zrekonstruowane tradycyjne stroje Górali Babiogórskich. Ponadto poszczególni członkowie zespołu mają indywidualne osiągnięcia w konkursach instrumentalistów, multiinstrumentalistów oraz gawędziarzy. Zespół bierze także udział w licznych imprezach kulturalnych na terenie całego kraju.

W roku 2009 został również założony prze prezesa Romana Guzika dziecięcy zespół regionalny „Zbyrcocek” Pierwszy swój występ odnotował w roku 2009 na powiatowym przeglądzie grup kolędniczych „Babiogórskie Podłazy”. Składał się wtedy z dziewięciu chłopców którzy pokazywali kolędowanie z gwiazdą. Rozpoczęli sukcesem. Zajęli na tym przeglądzie pierwsze miejsce i zostali wytypowania do ogólnopolskiego dziecięcego przeglądu grup kolędniczych w Podegrodziu. Tutaj również zajęli pierwsze miejsce. W tym samym roku na Godach Żywieckich tak urzekli swoim występem  jury, że przyznano im również pierwszą nagrodę. W okresie letnim rozpoczął się nabór do zespołu dziecięcego dziewcząt. W chwili obecnej zespół składa się z dwóch grup, które liczą łącznie ok. 50 dzieci. „Zbycocek” ma też własna kapelę. W roku 2010 zespół uczestniczył w Rabce w 34 Karpackim Festiwalu Dziecięcych zespołów regionalnych. Konkurs miał charakter przeglądu w którym wystąpiło 12 zespołów wyselekcjonowanych z pośród kilkudziesięciu zgłoszonych zespołów dziecięcych. Ten występ dał zespołowi nominację na XIX Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu. Tym samym jest to największy sukces zespołu dziecięcego. Młodzi członkowie do tej pory odnoszą sukcesy zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Polub nas na Facebook'u